Asiakkaalle

Etämyynnin ennakkotiedot

Asianajotoimisto Kaija Ruosteenoja Oy
Satakunnankatu 15, 27510 Eura
p. 0400 942 2994
sähköposti: info@www.kaijaruosteenoja.fi
www.kaijaruosteenoja.fi

Toimisto on merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin ja toimiston y-tunnus on
1791025-4. Toimiston arvonlisäverotunniste on FI17910254.

Toimiston asianajaja on merkitty Suomen Asianajajaliiton ylläpitämään asianajajaluetteloon. Asianajajien käyttämä ammattinimike ”asianajaja” –ammattinimike on annettu Suomessa ja asianajajia valvova viranomainen on

Suomen Asianajajaliitto
PL 194 (Simonkatu 12 B)
00101 Helsinki
p. 09 6866120, f. 09 68661299
info@asianajajaliitto.fi

Asianajotoimisto Kaija Ruosteenoja Oy tarjoaa asianajopalveluita. Toimeksiannot suoritetaan huolellisesti ja ammattimaisesti hyvää asianajotapaa noudattaen. Toimistolla on Suomen Asianajajaliiton vastuuvakuututusta koskevien ohjeiden mukainen varallisuusvahingon varalle otettu vastuuvakuutus. Vakuutuksen antajan yhteystiedot ovat: Keskinäinen Yhtiö LähiTapiola, Lintuvaarantie 2, 02601 Espoo, p. 020 522 2111, f. 020 522 2335.

Kuluttajansuojalain 6 luvun 15 §:n mukaan kuluttajalla on oikeus peruuttaa puhelimitse, kirjeitse, sähköpostin tai verkkosivujen välityksellä tai muun etäviestimen avulla tehty sopimus ilmoittamalla siitä toimeksisaajalle14 päivän kuluessa toimeksiantovahvistuksen vastaanottamisesta.

Tätä peruuttamisoikeutta ei kuitenkaan ole, jos toimeksiannon suorittaminen on kuluttajan suostumuksella aloitettu.