Hinnasto

Toimeksiannoissa pyrkimyksenämme on huomioida asiakkaan tilanteen ja tarpeet mahdollisimman kokonaisvaltaisesti. Toimeksiannot voivat olla oikeudellista neuvontaa, asiakirjojen laatimista tai avustamista sovintoneuvotteluissa tai oikeudenkäynneissä. Koska jokainen toimeksianto on yksilöllinen, on tarkkaa hintaa mahdotonta ajanvarauksen yhteydessä antaa, mutta pyrimme hoitamaan jokaisen toimeksiannon mahdollisimman kustannustehokkaasti, sekä selvittämään asiakkaan oikeuden oikeusturvaan tai oikeusapuun.

Koska asiat, joissa puoleemme useimmiten käännytään, ovat yleensä asiakkaille ainutkertaisia, tarjoamme palvelumme huomioiden mahdollisimman kattavasti asiaan liittyvät seikat. Palvelumme sisältävätkin mm. verosuunnittelun, asioinnin eri viranomaistahojen kanssa, tarvittavien asiakirjojen tilaamiset ja jälkitoimenpiteet, eli asian hoidon saa ”avaimet käteen” periaatteen mukaisesti. Näistä sovitaan jokaisen toimeksiannon kohdalla erikseen, eli asiakas voi itse päättää, kuinka kattavasti hän haluaa toimeksiantonsa hoidettavan.

Palkkioperusteet

Yleinen tuntiveloitus 285,20 € sis. alv 24 %

Palkkiomme määräytyvät pääsääntöisesti kustakin toimeksiannosta sen vaatiman työn määrän ja laadun mukaan. Lisäksi otetaan huomioon tehtävän vaikeusaste ja kysymyksessä olevan etuuden arvo ja merkitys. Palkkion lisäksi asiakkaalta veloitetaan tehtävän hoidosta aiheutuneet suoranaiset kulut (esim. viranomaiskulut ja matkakulut) sekä arvonlisävero, joka on 24 % verottomasta hinnasta.

Palkkioperusteiden määräytymisessä noudatetaan Suomen Asianajajaliiton vahvistamia yleisiä asianajopalkkioiden määräämisperusteita.

Oikeusturvavakuutus

Useaan vakuutukseen liittyy oikeusturvavakuutus, josta voidaan korvata omavastuun ylittävä osa oikeudellisessa riidassa asianosaiselle tai rikosasiassa asianomistajalle aiheutuvista kustannuksista.

Oikeusapu

Asiakkaat saattavat olla oikeutettuja valtion osittain tai kokonaan kustantamaan oikeusapuun. Lisätietoa oikeusavusta: https://oikeus.fi/oikeusapu/fi/index.html

Yritysasiakkaat

Katso Oma juristi -palvelu