Asuminen ja kiinteistöasiat

Hoidamme asunto- ja kiinteistöoikeuteen liittyviä asioita, jotka voivat liittyä muun muassa kauppakirjojen laadintaan, kaupanvahvistukseen ja lainhuudon hakemiseen, verotukseen, asunto- ja kiinteistökauppariitoihin, rakentamiseen ja vuokra-asioihin.

  • Kauppakirjojen laadinta ja kaupanvahvistus
  • Kiinnitysasiat
  • Asunto- ja kiinteistökauppariidat
  • Rakentaminen ja rakennusriidat
  • Vuokra-asiat ja asuin- ja liikehuoneistoja koskevat riita-asiat