Perhe- ja perintöoikeus

Avustamme kaikissa perhe- ja perintöoikeudellisissa asioissa, kuten perunkirjoituksissa ja perinnönjaoissa, perheoikeudellisten asiakirjojen laadinnassa sekä avo- tai avioeroon ja lapsen huolto- ja tapaamisoikeuteen liittyvissä asioissa.

  • Avo- ja avioliittoihin liittyvät oikeudelliset asiat
  • Lapsen huolto- ja tapaamisoikeusasiat, elatusapuasiat
  • Testamentit, edunvalvontavaltuutukset, avioehtosopimukset
  • Perunkirjoitukset ja perinnönjaot
  • Pesänselvittäjän ja/tai -jakajan tehtävässä toimiminen perinnönjaossa tai osituksessa
  • Kansainväliset perheoikeudelliset asiat

Pitäisikö minun tehdä testamentti? Entä avioehtosopimus?

Asiakirjojen tarve ja sisältä on pohdittava tilannekohtaisesti.

Testamentilla henkilö voi vaikuttaa omaisuutensa jakautumiseen kuolemansa jälkeen. Testamentilla on mahdollista vaikuttaa perillisten perintöveroseuraamuksiin. Lisäksi testamentilla on mahdollista sulkea pois perillisten aviopuolisoiden avio-oikeus perittävään omaisuuteen.

Avioehtosopimus on määrämuotoinen asiakirja, jolla avioliittoon aikovat tai aviopuolisot voivat määrätä avio-oikeuden laajuudesta.

Kuka hoitaa asiani, jos itse tulen toimintakyvyttömäksi?

Henkilö voi varautua omaan toimintakyvyttömyyteensä laatimalla edunvalvontavaltuutuksen.

Edunvalvontavaltuutus on asiakirja, jolla henkilö voi valtuuttaa jonkun tai jotkut huolehtimaan asioistaan siinä tapauksessa, että hän tulee sairauden, henkisen toiminnan häiriintymisen, heikentyneen terveydentilan tai muun vastaavan syyn vuoksi kykenemättömäksi huolehtimaan asioistaan. Edunvalvontavaltuutus tulee voimaan vasta, kun maistraatti on sen vahvistanut. Valtuutus voidaan vahvistaa vasta, kun valtuuttaja on tullut kykenemättömäksi hoitamaan asioitaan.