Riita-asiat ja riidanratkaisu

Riitatilanteita voi syntyä monilla elämän eri osa-alueilla, ja usein tilanteisiin liittyy erilaisia sopimus- ja vahingonkorvausoikeudellisia kysymyksiä. Tyypillisesti erimielisyyksiä voi syntyä esimerkiksi irtaimen tai kiinteän omaisuuden kaupoissa, työsuhdeasioissa ja vuokra-asioissa. Tilanteesta ja osapuolten välisestä sopimuksesta riippuen sovellettavaksi voi tulla jonkin alan erityislainsäädäntö, joka vaikuttaa riitatilanteen ratkaisemiseen, vastuukysymyksiin ja mahdollisten sopimusrikkomusten korvaamiseen.

Hoidamme sekä yksityisten että yritysten erilaisia riita-asioita. Avustamme päämiestä muun muassa sovintoneuvotteluissa, haasteiden ja vastineiden laadinnassa sekä vahingonkorvausasioissa.

Lähtökohtamme toimeksiantojen hoitamisessa on toimia ensisijassa osapuolten välistä sovintoa edistävällä tavalla. Osapuolten kannalta tarkoituksenmukaisimpaan lopputulokseen päästään usein sopimalla asia jo ennen oikeudenkäyntiä tai sen aikana, mutta aina tämä ei kuitenkaan onnistu tai ole mahdollista. Tällöin avustamme päämiestämme asian hoitamisessa tuomioistuimessa.

Riita-asioita voivat olla mm.

  • Asunto- ja kiinteistökauppariidat
  • Työsuhteeseen liittyvät riidat
  • Vahingonkorvausasiat
  • Potilasvahinkoasiat