Sopimusasiat

Avustamme niin yksityisiä kuin yrityksiä erilaisissa sopimusasioissa, muun muassa sopimusneuvotteluissa, sopimusten laadinnassa sekä mahdollisissa riitatilanteissa ja sopimusrikkomusasioissa.

  • Perheoikeudelliset sopimukset
  • Vuokrasopimukset
  • Työsopimukset
  • Osakassopimukset

Sopimus voi olla pätevä riippumatta siitä, onko se tehty kirjallisesti, suullisesti vai ainoastaan osapuolten ”hiljaisella hyväksymisellä”. On kuitenkin sopimuksia, jotka on tehtävä tietyssä määrämuodossa, jotta ne olisivat päteviä. Sopimusta laadittaessa on otettava huomioon tilanteeseen liittyvä lainsäädäntö ja mahdolliset muotomääräykset.

Jos sopimusosapuolten välille syntyy erimielisyyttä, kirjallisesti laaditun sopimuksen merkitys korostuu, ja sopimus onkin aina syytä laatia kirjallisesti. Sopimusriskeihin voi varautua etukäteen yksiselitteisillä ja huolellisesti laadituilla sopimuksilla.