Yritysten ja maatalouden oikeudelliset asiat

Yritysten sukupolvenvaihdokset

Tarjoamme räätälöityjä ratkaisuja yrittäjän ja yrityksen tarpeisiin.

Hoidamme yritysten yksittäisiä oikeudellisia asioita kaikissa yrityksen elinkaaren vaiheissa yrityksen perustamisesta yritystoiminnan muutos- ja uudelleenjärjestelyihin sekä toiminnan lopettamiseen.

  • sopimusten laadinta, ylläpito ja päivitys
  • työsuhdeasiat, henkilöstöasiat
  • perustaminen, purkaminen, kauppa, yhtiömuodon muuttaminen
  • yrityksen toimintaan liittyvien lupien hakeminen
  • saatavien perintä

Ovatko yrityksesi sopimukset ajan tasalla?

Yritystoimintaan vaikuttava lainsäädäntö, kuten työ-, yhtiö- ja verolainsäädäntö, muuttuu jatkuvasti ja on tärkeää, että yrityksen sopimukset pysyvät muutoksessa ajan tasalla. Sopimukset ovat osa yrityksen riskienhallintaa. Huolellisesti laadituilla sopimuksilla voidaan ennaltaehkäistä tulevaisuudessa mahdollisesti syntyviä erimielisyyksiä ja riitoja.

Suunnitteletko sukupolvenvaihdosta?

Sukupolvenvaihdos on aina haaste niin luopujan, jatkajan kuin yrityksen näkökulmasta. Ei ole yhtä ainoaa oikeaa tapaa toteuttaa sukupolvenvaihdos, vaan kukin tilanne on omanlaisensa.

Sukupolvenvaihdoksen suunnittelu on hyvä aloittaa hyvissä ajoissa, ja sen toteutustapa tulee harkita huolella. Tavallisia toteutustapoja ovat lahja ja kauppa. Osakeyhtiössä on lisäksi mahdollista järjestää suunnattu osakeanti osana sukupolvenvaihdosta tai yritys voi tietyn edellytyksin hankkia omia osakkeitaan. Ennen sukupolvenvaihdoksen toteuttamista yritystä voi lisäksi olla tarpeen muokata luovutuskuntoon. Tilanteesta riippuen sukupolvenvaihdos on mahdollista toteuttaa monin eri tavoin tai useita eri tapoja yhdistelemällä joko kerralla tai vaiheittain pidemmällä aikavälillä.

Sukupolvenvaihdoksesta aiheutuva verorasitus on usein merkittävä, mutta tiettyjen edellytysten täyttyessä luovutukseen on mahdollista soveltaa sukupolvenvaihdoshuojennusta koskevia säännöksiä. Tarpeen tullen verokohtelu voidaan varmistaa etukäteen hakemalla verottajalta ennakkoratkaisua.